Menu Đóng

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ HỌP BÁO

Vì tính chất truyền thông mạnh đến từ hình ảnh thương hiệu sau các chương trình, đi cùng với chi phí tương đối thấp cho việc tổ chức mà các doanh nghiệp thường hướng đến việc tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo và họp báo.

Nhu cầu sử dụng dịch vụ sự kiện để tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp từ trước đến nay là vô cùng cao. Theo khảo sát của Vega Productions, một doanh nghiệp lớn sẽ tổ chức các hội nghị và họp báo với tần suất ít nhất 1 tháng 1 lần.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho các buổi hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp sẽ trở nên toàn diện và trơn tru nhất cho khách hàng. Vega Productions hiểu rằng, thành công lớn nhất của sự kiện hội nghị, hội thảo và họp báo là hình ảnh truyền thông hậu sự kiện. Đây cũng sẽ là yếu tố mà chúng tôi tập trung nhất khi chuẩn bị xây dựng sự kiện cho Quý Doanh nghiệp.

Xem thêm về tiến trình tổ chức sự kiện của chúng tôi tại đây.